Talare / Speaker

Behöver du en expert att bolla e-handelsfrågor med eller söker du någon som kan tala om e-handel och småföretagande? Då är du jättevälkommen att anlita mig. Jag finns tillgänglig genom mitt konsultföretag Yabot AB eller skicka ett mejl till hej@yabot.se eller kontakta mig på Twitter (https://twitter.com/matsing) eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/matsingelborn)

Jag har talat om internationell e-handel på #emeet och på E-handelsdagarna i Sundsvall och pratat om behovshierarkin i en e-handel på WebCoast i Göteborg. Även engagerad av näringslivsavdelningar på kommuner och ALMI.

Exempel på föreläsningar:

  • Starta inte eget – 60 minuter med inspirerande tips om att göra rätt misstag när du ska starta företag (baserat på boken Starta inte eget företag)
  • Kul e-handel – 60 minuter om hur du stärker din konkurrenskraft som e-handlare (baserat på boken KUL e-handel)

En föreläsning på 60 minuter kostar 20 000 kr. Till föreläsningsarvodet tillkommer resa och eventuellt boende. Vid avbokning debiteras faktiska kostnader och 25% av överenskommet arvode. Om avbokningen sker senare än en vecka innan planerad dag debiteras fullt arvode.

Kontakta mig:

På Webcoast i Göteborg

Speaker / Consultant

Do you need some expert assistance in an e-commerce project or want a speaker talking about the perils of running your own company? Then you are more than welcome to contact me. I am available through my consulting company Yabot AB or just drop me an email at hej[at]yabot.se or give me a shout on Twitter (http://twitter.com/matsing) or LinkedIn (http://www.linkedin.com/in/matsingelborn)