Category Archives: Business

20 poäng affärsmannaskap

Nu är det klart att jag under hösten kommer föreläsa på en ny kurs på Medieinstitutet. Utbildningen heter Webbanalytiker och "min" kurs är 20 poäng i Digitalt affärsmannaskap. Först kände jag viss skepticism. Vad kunde jag tillföra om Webbanalys? Jag gillar ju inte ens siffror. Jag tycker det är ganska trist att analysera. Och vad…
Read more

Var finns det Wow?

Vi vill alla att vår nästa produkt, vårt nästa projekt eller vårt nästa företag ska mottas med ett Wow! Att skapa en wow-effekt är något inte många har lyckats med, men några få. Jag tror till exempel att de flesta av oss minns den första iPhonen vi såg och varför vi blev helt fascinerade. Eller…
Read more

“Entreprenören krossar det som fungerar”

- Som entreprenör är det ditt jobb att krossa det som fungerar, säger Seth Godin i sin Startup School. Han resonerar kring förhållandet mellan frilansare (egenföretagare) och entreprenörer och menar att egenföretagaren ofta driver en verksamhet som är personberoende, beroende av egenföretagaren själv. Det är Hasses el, eller Lisas kafé eller Annikas hårsalong, de är…
Read more

En idés livscykel

Alla processer har ett liv - idéer utvecklas, konkretiseras, implementeras och kanske till och med avvecklas. I boken Dealing With Darwin presenterar författaren Geoffrey Moore en mycket bra modell för detta (se bilden). Moore har inte bara gjort en klassisk modell med fyra kvadranter utan har också delat upp dessa i par för att illustrera…
Read more